Průvodce pražskou archeologií. Památky známé, neznámé i skryté - virtuální výstava

V listopadu 2018 vyšlo 2. vydání knihy, která vyvolala nečekaný zájem široké veřejnosti!

Boháčová, I. – Podliska, J. a kol.: Průvodce pražskou archeologií. Památky známé, neznámé i skryté. Praha 2018.

Ivana Boháčová, Tomasz Cymbalak, Jarmila Čiháková, Zdeněk Dragoun, Jan Hasil, Jan Havrda, Petr Juřina, Vojtěch Kašpar, Filip Laval, Katarína Mašterová, Jaroslav Podliska, Veronika Staňková, Petr Starec, Miroslava Šmolíková, Michal Tryml, Martin Vyšohlíd, Anna  Ždárská

Průvodce je zaměřen především na historické jádro metropole, dnešní Pražskou památkovou rezervaci, která je na archeologické doklady nejbohatší. Stručné texty o jednotlivých vybraných archeologických památkách jsou určeny široké veřejnosti, základní přehled o současných archeologických poznatcích z nich mohou ale získat i odborníci. Kniha je vybavena množstvím dosud nezveřejněných ilustrací, fotografií i plánků, které byly vesměs vyhotoveny přímo pro účely Průvodce. Část z nich a také některé informace o vybraných lokalitách naleznete i na stránkách našeho portálu www.praha-archeologicka.cz. Kniha však umožňuje vhled i do dalších témat. Kromě stručného přehledu vývoje jednotlivých částí Prahy a jejího zázemí zde nechybí ani kapitoly o historii i současnosti archeologického výzkumu Prahy. Významnou část knihy tvoří tematické medailonky, přinášející aktuální souhrn archeologických vědomostí k obecnějším historickým tématům, jakými jsou např. vybrané otázky středověkého stavitelství, pohřbívání, řemesel či každodenního života obyvatel Prahy v minulosti. Právě tyto poznatky jsou jedním z nejcennějších výsledků soustavného studia archeologických pramenů uložených v podzemí města zapsaného na seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Knihu vydal Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. ve spolupráci s Národním památkovým ústavem, zastoupený územním odborným pracovištěm v Praze. Je dílem širokého kolektivu odborníků, kteří se dlouhodobě věnují archeologickému výzkumu Prahy a je provázena obsáhlým přehledem odborné literatury.

KNIHA BYLA OCENĚNA V SOUTĚŽI O CENU KARLA ABSOLONA - ZLATÝ MAMUT

                                 (2018 - 3. místo v kategorii Hlavní cena)

 

Ohlasy on line:

Národní památkový ústav

David Merta, Archaia Brno

Souhrnné informace o publikaci a jejím ohlasu

Akce ke knize:

Cyklus přednášek Pražská archeologie se představuje (2018/2019) v Městské knihovně v Praze ve spolupráci s Archeologickým ústavem AV ČR, Praha, v.v.i. a Národním památkovým ústavem:

7. 12. Průvodce pražskou archeologií a vybraná témata z Prahy raného středověku (Ivana Boháčová)

15. 1. Archeologie pražského podhradí (Jaroslav Podliska)
12. 2. Archeologické dotyky s pražskou románskou architekturou (Zdeněk Dragoun a Michal Tryml)
12. 3. Velká Praha a její archeologické zajímavosti (Jan Hasil a Miroslava Šmolíková)

 

Knihu lze zakoupit:

Knihovna Archeologického  ústavu AVČR, Praha, v.v.i., Letenská 4, Praha 1, Malá Strana

více informací viz knihovna na www.arup.cas.cz

nebo v Knihkupectví a informačním centru Národního památového ústavu, Na Perštýně 12, Praha 1, Staré Město

www.npu.cz/knihkupectví

 

 


 

 


 

ARÚ AV ČR, Praha, v.v.i., provozovatel webu knihy

Letenská 4/123, 118 01 Praha 1

koncepce webu publikace: I. Boháčová, M. Šmolíková, J. Hasil, J. Podliska; redakce prezentací: I. Boháčová, K. Levá, S. Babušková; grafická spolupráce: S. Babušková, M. Hladíková, Z. Mazač

správa webu: Mgr. Kateřina Levá (leva@arup.cas.cz)

www.arup.cas.cz

Datum vložení: 31.1.2018 | Datum aktualizace: 12.1.2020
Autor: Ivana Boháčová