Řetězový most Františka I.

Praha 1, Malá Strana

Vítězná

archeologický nález zbořeného mostu

MHD, zastávka tramvaje Újezd a dále pěšky Vítěznou ulicí k mostu Legií; příp. stanice metra A Malostranská a dále pěšky kolem řeky přes Kampu. Pozůstatky mostu se nalézají pod dnešní vozovkou.

Památky industriální povahy zaniklé v minulosti se nemusejí nalézat pouze na průmyslové periferii Prahy, ale i v jejím historickém centru. Že se přímo pod dnešní vozovkou Vítězné ulice skrývají dochované mostní oblouky prvního moderního pražského mostu, netušili do nedávna ani odborníci. Chodcům utajená zděná konstrukce nalézající se přímo pod tramvajovými kolejemi představuje malostranskou rampu nástupiště řetězového mostu císaře Františka I., který byl postaven v letech 1839–1841. Autorem projektu byl Bedřich Schnirch. Tento most byl po Juditině a Karlově mostě v pořadí třetí pražskou mostní stavbou přes Vltavu, nepočítáme-li starší dřevěný most. Celková délka řetězového mostu činila 413 metrů, šířka mezi zábradlím 9 metrů. Již v roce 1870 musela být doprava na něm omezena. Ukázalo se, že jeho nosnost plně neodpovídá původním požadavkům, a roku 1898 byl provoz na něm ukončen.

V letech 1898–1901 pak proběhla stavba nového mostu, který dnes nese název most Legií. Při jednom z archeologických výzkumů byly v roce 2014 v rámci výměny vodovodního řadu ve Vítězné ulici objeveny a dokumentovány překvapivě dobře dochované pozůstatky mostu zbouraného na konci 19. století. Ukázalo se, že jen půl metru pod vozovkou Vítězné ulice jsou dosud zachovány čtyři segmentově klenuté komory. První tři mají větší rozpon 10,5–9,5–9,5 metru, čtvrtá nejvýchodnější se zužuje na 4,6 metru. Čela komor byla z obou stran uzavřena zdí. Mezikomorové až 2 metry tlusté zdi a zdi čelní jsou vyzděny z lomového kamene – z opuky a břidlice. Cihelné klenby jsou omítnuty. Vnější obklad mostu tvořily žulové kvádry. Celková délka dochované zděné mostní stavby na malostranském břehu činí minimálně 44 metrů. Vnější šířka činí necelých 13 metrů. Prostory jednotlivých komor jsou částečně vyplněny zahliněnou sutí, která se sem dostala po narušení jižní strany mostu (před průčelím domů čp. 619 a 618). Ovšem nad sutí zůstává místy až 3 metry volného prostoru. Ten je přístupný šachtou umístěnou v chodníku před domem čp. 550. Směrem k řece byl nalezen relikt jižního kotevního tělesa s šikmou štolou, kterou procházel jeden z řetězů mostu.

Datum vložení: 18.5.2017 | Datum aktualizace: 3.2.2018
Autor: Jan Havrda

Použité prameny:
  • Havrda, J. – Semerád, M. 2015: Praha – Malá Strana, Vítězná ppč. 1069. Pražský sborník historický 43, 597–598.
  • Kaplan, R. – Balšánek, A. 1901: Nový kamenný most císaře Františka přes Vltavu v Praze. Ku slavnostnímu otevření dne 14. června 1901. Praha.
  • Militký, J. 2013: Nálezy řeckých, římských a raně byzantských mincí v Čechách 5. století před Kristem až 7. století po Kristu. Komentovaný katalog nálezového fondu. Praha.
  • Semerád, M. – Havrda, J. 2016: Řetězový most císaře Františka I. jako archeologický nález. Objev nájezdové rampy mostu na malostranském břehu Vltavy. Staletá Praha 32/2, 53–72.