Kotlářovský dům s pozůstatky Juditina mostu

Praha 1, Malá Strana

U Lužického semináře 77

pozůstatky románského mostu s dlažbou

MHD, zastávka tramvaje Malostranské nám., dále pěšky Mosteckou ulicí; příp. stanice metra A Malostranská, dále ulicí U Lužického semináře. Prezentované části mostu jsou k vidění po dohodě s majitelem.

Místo domu a jeho nejbližší okolí je spjato s dnes již nedochovanou významnou památkou technického stavitelství – stavbou Juditina mostu. Jeho výstavba proběhla z iniciativy českého knížete a krále Vladislava II. a jeho manželky Judity Durynské někdy mezi lety 1158–1172. Ve své době šlo o první kamenný most, který překlenul řeku Vltavu a spojil osídlení na obou březích mezi Pražským hradem a Vyšehradem. První doklad o jeho stavbě přináší ve svých letopisech pražský kanovník Vincencius. Most plnil svoji funkci významné komunikační spojnice až do roku 1342, kdy byl natolik poničen povodní, že roku 1357 bylo českým králem a císařem Karlem IV. rozhodnuto vystavět most nový (dnešní Karlův most) v trase posunuté o několik desítek metrů jižněji proti proudu řeky. Po dokončení nového mostu byly nezničené části starší stavby rozebrány nebo převrstveny nově vznikající domovní zástavbou, hlavně na malostranském břehu. Pozůstatky mostu zůstaly dodnes zachovány v jeho trase. Jejich početně největší koncentraci nalézáme na malostranské straně vltavského břehu ve sklepích domů na konci ulice U Lužického semináře a na severním konci ostrova Kampa. Nejlepší představu o jeho vzhledu poskytne návštěva Kotlářovského domu čp. 77. V přízemí domu je možné zhlédnout nejlépe dochovanou část jeho původního povrchu mostovky a zábradlí. Vedle pískovcového, dvakrát odstupňovaného zábradlí zde obzvláště vyniká kamenná dlažba mostu z tmavě šedých diabasů, která nasedá na starší pískovcové desky. Její povrch je zbrázděn kolejemi vyježděnými od vozů. V suterénu objektu je k vidění i další z pozůstatků mostu – jeho severní bok z masivních pískovcových kvádrů. Jeden z mostních oblouků je kompletně zachován v suterénu sousedního objektu čp. 78 a částečně též v domě čp. 82. V obou případech jsou tyto části veřejnosti nepřístupné. Z větší části dochovaný základ jednoho z pilířů byl archeologicky zdokumentován na sklonku 80. let 20. století v korytě Čertovky u domu čp. 85. V letech 2013–2015 archeologové odkryli pozůstatky základů dvou mostních pilířů pod domem čp. 515. Samotné dno řeky bezpochyby skrývá pozůstatky dalších nejméně 12 mostních pilířů. Jejich přítomnost v podobě různě velkých kamenných a dřevěných základů orientačně potvrdil i nedávno provedený potápěčský průzkum.

Datum vložení: 17.5.2017 | Datum aktualizace: 5.2.2018
Autor: Jaroslav Podliska

Použité prameny:
  • Dragoun, Zd. 2002b: Praha v letech 885–1310. Kapitoly o románské a raně gotické architektuře. Praha.
  • Frolíková, D. – Veselý, J. 2016: Předběžná zpráva o výsledcích záchranného výzkumu v Praze 1 – Na Kampě 8/515.
  • Archaeologia historica 41/1, 159–177.
  • Novotný, K. 1925: Juditin most v Praze. Zprávy památkového sboru hlavního města Prahy 7, 30–80.