Hlubočepské industriální památky

Obvod Praha 5, K.ú. Hlubočepy

Hlubočepská 90/40

Procházka po industriálních památkách zasazených do Prokopského údolí.

Trasa je dostupná ze zastávky autobusu V Uličce nebo z vlakové stanice Praha - Hlubočepy. Dále je trasa vycházky přístupná pěšky či na kole. Trasa je vhodná pro rodiny s kočárkem.

Hlubočepy jsou místem s neobyčejně dramatickým přírodním rámcem a zároveň lokalitou spojenou s dějinami pražského průmyslu. Nalezneme zde zajímavé industriální objekty různou měrou zachované, zasazené v krajině, která je sama o sobě turistickým cílem.

Tato vycházková trasa se napokuje na trasu Z Butovic do Hlubočep.

 

obvod Praha 5, Hlubočepy

Jezuitský zámeček

Původní hlubočepská tvrz pozdně středověkého založení, barokně přestavěná jezuitskými majiteli panství na rezidenci. Dnes využívána jako filmové ateliéry a sklad kulis. Na dvorní fasádě je druhotně osazen reliéfní znak Pavla Michny z Vacínova, nalézající se původně na stavení mlýna čp. 4.

hlubočepské usedlosti

Centrum Hlubočep dodnes představuje historické jádro s tvrzí a několika usedlostmi vesměs ještě středověkého původu. Ves byla rozšířena po třicetileté válce o další statky a chalupy, které jsou dnes zachovány převážně v klasicistní podobě. V těsné blízkosti se nachází unikátně dochovaná domkářská zástavba, pocházející z doby po raabizaci za Josefínských reforem.

viadukt, Pražský Semmering

Jeden ze dvou tzv. vysokých viaduktů Buštěhradské dráhy na území Hlubočep. Monumentální klasicistní vzezření, kvádrové lícové zdivo, pět oblouků, jednoduché tyčové zábradlí s motivem křížem protínajícího se kruhu.Trať překonávající Prokopské údolí připomínala pražanům první evropskou vysokohorskou železnici postavenou v sedle mezi Dolními Rakousy a Štýrskem a dostala proto název Pražský Semmering.

vápenka Maxe Hergeta

Pražský podnikatel Max Herget – jeho dědeček založil Hergetovu cihelnu na Malé Straně - přenesl na nedaleký Zlíchov výrobu vápna v roce 1857, poté když byla zakázána na území Prahy. Skoupil hlubočepské pozemky a otevřel skupinu lomů Pod Žvahovem, kde se těžil vápenec na výrobu cementu. Barrande zde roku 1865 uvádí „Rocheta de Herget“, Hergetovy skály. Vápenec se odtud na Zlíchov dopravoval povozy.

http://www.zastarouprahu.cz/prokopske-udoli-developersky-vpad-do-prirodniho-parku/aktualita-105/
http://koda.kominari.cz/?action=fotka&id=34553

nádraží Hlubočepy

Nádražní budova zachovaná v autentické podobě z roku 1872 je chráněnou kulturní památkou. V interiéru je zachována řada původního vybavení, včetně profilovaného trámnového stropu se středním průvlakem, neseného dřevěným pilířem s vyřezávaným zhlavím.

továrna Technoplyn

Továrna na výrobu a zužitkování kyseliny uhličité, pozdější Technoplyn. V roce 1899 ji založil Karel Tichý. Oxid uhličitý se vyráběl ze zdejšího vápence absorpční metodou pálením v pecích. Architektonicky hodnotné a slohově jednotné budovy továrny vznikly na přelomu 19. a 20. století a nesly charakteristické rysy industriální architektury.

Areál, navržený na památkovou ochranu, byl zbořen na sklonku roku 2013, aby uvolnil místo pro developerský projekt bytovek „Trilobit“, který je i přes odpor široké veřejnosti realizován.

továrna Hydroxygen

Funkcionalistická továrna Hydroxygen je nejmladším z místní industriální architektury a její autor architekt František Albert Libra dokázal zasadit moderní tovární halu se světlíky velmi citlivě do přírodního prostředí, které je dnes součástí rezervace Český kras. Výroba svářecího a technického plynu zde byla zahájena v roce 1939.

Továrna byla v 80. letech určena k demolici, ale po zásahu veřejnosti byla v roce 1989 zapsána na seznam nemovitých kulturních památek. V letech 1999-2000 prošel areál rekonstrukcí.

jezírko v Prokopském lomu

Jezírko vzniklo na počátku 20. století v opuštěném lomu, který byl zatopen výronem podzemní vody z puklin a krasových dutin. V meziválečném období se stalo vyhledávaným výletním místem jako přírodní koupaliště. Mnohé ze skalních útvarů ve své nynější podobě nejsou přírodního původu, ale pozůstatkem těžební činnosti.

tunel úzkokolejky, továrna Barta-Tichý

Vápenka firmy Barta-Tichý, hlubočepské nádraží a Prokopský lom, odkud byl vápenec v největší míře do této továrny dodáván, byly propojeny mezi sebou navzájem a systémem úzkokolejných tratí z poslední čtvrtiny 19. století, které na některých místech vedly i ve dvou patrech nad sebou. Úzkokolejka procházela na tomto místě tunelem dlouhým 90 metrů, který je dodnes zachován a je volně přístupný.

podzemní továrna, Prokopský lom

Továrna byla založena jako vojenský objekt v roce 1944, kdy vznikl plán na vybudování podzemní továrny Junkers na motory s krycím názvem Kali. V březnu 1945 byla dokončena první hala o rozměrech 200 m2, výroba samotná však nezačala. Prostory pak sloužily nějakou dobu jako zázemí lomu, jehož těžba byla po válce na čas obnovena. V roce 1966 byla těžba ukončena a celý prostor vyhlášen za vojenský.

délka úseku popis úseku cíl
Trasa vycházky začíná na autobusové zastávce V Uličce. Bývalý Jezuitský zámeček se nachází přes ulici. Jezuitský zámeček.
53 m Ulicí Hlubočepská směrem na západ. Křižovatka ulic Hlubočepská a Pod Žvahovem.
58 m Ulicí Pod Žvahovem k potoku (křižovatka ulic Pod Žvahovem a Ke Hřbitovu). Hlubočepské usedlosti kolem Dalejského potoka.
133 m Ulicí Ke Hřbitovu. Křižovatka ulic Ke Hřbitovu a Pod Útesy.
208 m Dále pokračovat ulicí Pod Útesy směrem na jih, přes potok zpět na ulici Hlubočepská. Křižovatka ulic Pod Útesy a Hlubočepská.
192 Ulicí Hlubočepská směrem na západ k viaduktu. Viadukt Pražského Semmeringu.
106 Za viaduktem zabočit vlevo na panelovou cestu vedoucí směrem na Barrandov. Odbočka na polní cestu (se závorou).
300 m Pokračovat po polní cestě na louku směrem k nádraží Hlubočepy. Plocha naproti nádraží Hlubočepy, kde dříve stávala vápenka Maxe Hergeta.
45 m Dále k nádraží. Bývalé nádraží Hlubočepy.
90 m Obejít nádražní budovu, naproti přes ulici Hlubočepská se dříve nacházela továrna. Bývalá továrna Technoplyn.
100 m Od bývalého Technoplynu pokračovat po ulici Hlubočepská zpět směrem do Hlubočep (k viaduktu). Hydroxygen.
232 m Pokračovat dále ulicí Hlubočepská k viaduktu. Turistický rozcestník Hlubočepy - žst.
394 m Od rozcestníku pokračovat dále po zelené turistické značce do Prokopského údolí. Rozcestí před jezírkem v Prokopském údolí.
57 m Pokračovat vpravo k jezírku. Jezírko v Prokopském lomu.
277 m Od jezírka pokračovat dále stezkou mezi skalami. Také je možné se vrátit zpět na asfaltovou cestu a pokračovat po dále. Prokopské údolí (poblíž sídla Společnosti pro ochranu Prokopského a Dalejského údolí).
180 m Dále pokračovat Prokopským údolím po zelené značce až k odbočce vedoucí do tunelu úzkokolejky (po pravé straně). Tunel úzkokolejky.
306 m Projít tunelem a pokračovat dále po zelené turistické značce. Podzemní továrna.
980 m Pokračovat dále po zelené značce. Rozcestník Klukovice - viadukt.
1400 m Od rozcestí pokračovat po cestě dále do Butovic na ulici K Nové Vsi a dále pak po Novoveská. Retenční nádrž Asuán. Zde se lze napojit na vycházku z Butovic do Hlubočep (http://praha-archeologicka.cz/p/249).
200 m Od retenční nádrže po cyklostezce do kopce. OC Galerie Nové Butovice.
350 m Po ulici Bucharova směrem na sever. Stanice metra Nové Butovice.

Datum vložení: 15.1.2017 | Datum aktualizace: 19.3.2018
Autor: Kateřina Samojská