Praha-archeologická je portál, který si klade za cíl zpřístupnit archeologické prameny Prahy oborníkům i široké veřejnosti. Archeologům a jejich spolupracovníkům by měl usnadnit cestu k systematickému studiu minulosti a jejímu rychlejšímu a ucelenějšímu poznání, památkové sféře přinést podklady pro rozhodování o míře nezbytné ochrany archeologických památek, podnikatelům pak informace o rizicích jejich záměru.

Nejširší veřejnost má možnost prostřednictvím portálu navštívit Prahu pod Prahou, kráčet po stopách pražské minulosti, sdílet napětí z objevování dosud neznámého, poznávat dokonalost zapomenutých technologií a řemesel, či se seznámit s nekonečnými možnostmi témat, jejichž studium archeologie nabízí.

Portál Praha-archeologicka.cz je hlavním výstupem projektu Informační systém archeologických pramenů Prahy (IIS_APP), který je společným projektem Archeologického ústavu, AV ČR, Praha, v.v.i. a Národního památkového ústavu. Projekt byl zformulován v r. 2012. Jeho tvorba je v letech 2013-2017 financována v rámci programu NAKI MK ČR (r. č.13P01OVV014). Více >>

 

Praha archeologická

za archeologií v Praze

interdisciplinae

památková péče

Mapa